top of page
Carambach

CARAMBACH 2025

Interdisciplinary Summer School for Architects and Landscape Architects

16-30 of July & 6-20 of August

Anchor 1

CARAMBACH 2025

Interdisciplinary Summer School for

Architects and Landscape Architects

16-30 of July & 6-20 of August

Carambach, an off-grid ecolaboratory of contemporary art and architecture and an ``invented country`` for artists, scientists, architects and activists for human and nature`s rights, will transform, starting with the summer of 2025, in a home of research for alternative ways of inhabiting Earth. In our world of multiple ecological, social and political crises, Carambach 2025 propose an interdisciplinary practice and reflection on polyphonic architecture and ways of performing a more inclusive, non-discriminatory social design through the way we build our cities. We will train to work together with nature, not against it, praising it`s generous resource in a series of ecobuilding workshops from DIY plastering to water management solutions for off-grid spaces. We will launch ourselves in a reflection on possibilities of building a more desirable and acceptable future, even for the most fragile of us, through some performative workshops of organic cooperation inspired by artistic practices mixed with new scientific researches (principle of design in biology, models of life and dynamics of self-organisation from Niels Bohr Institute or laboratories like Martin Nowak`s or Uri Alon`s). We will explore the trauma-sensitive potential of architecture with ways of getting out of the modernist paradigm of architecture of bulldozer with it`s ''énormes natures mortes architecturales''  (Chandigarh`s case).

CARAMBACH 2025

Școală interdisciplinară de vară pentru
arhitecte și arhitecți, peisagiste și peisagiști

16-30 iulie, 6-20 august


 
Carambach, un ecolaborator off-grid de artă contemporană și arhitectură și o „țară inventată” pentru artiști, oameni de știință, arhitecți și activiști pentru drepturile omului și naturii, se va transforma începând cu vara acestui an într-un spațiu de cercetare a unor moduri alternative de locuire în contextul crizelor multiple ecologice, sociale și politice cu care se confruntă societățile umane de azi. Ne vom antrena pentru a construi împreună cu natura și nu împotriva ei, prețuindu-i resursele, printr-o serie de ateliere practice de ecobuilding și water management. Ne vom lansa într-o zonă de reflecție și antrenament pentru construirea unui viitor cât mai dezirabil și suportabil, inclusiv pentru cei mai fragili dintre noi, prin câteva ateliere performative de cooperare organică inspirate din practici artistice și noi cercetări științifice (principii de design în biologie, modele ale vieții și dinamici ale auto-organizării- Institutul Niels Bohr sau laboratoarele lui Martin Nowak sau Uri Alon). Vom explora posibilitățile arhitecturii performative, polifonice și trauma-sensitive și a unor moduri eficiente de ieșire din tiparele moderniste de „arhitectură a buldozerului” cu „enormele ei naturi moarte arhitecturale” și urbanistice (cazul Chandigarh).

CARAMBACH: un ecolaborator de artă contemporană și arhitectură

Carambach este un spațiu imaginat de Adriana Chiruță în 2014, care se dezvoltă în timp, în coautorat cu Felician Chiruță până în 2021, pe o suprafață izolată de 10.000 m.p. la 10 km depărtare de Sibiu.

 

Carambach este un proiect care reflectă, în primul rând, asupra posibilităților polifonice ale unor societăți deschise, diverse și reziliente prin practici interdisciplinare și schimb de cunoaștere. 

 

Crește prin colaborare în căutarea unor conexiuni simbiotice între uman și non-uman și se concentrează spre o abordare intersecțională care include atât lupta împotriva crizei climatice și protecția unei planete locuibile, cât și susținerea grupurilor vulnerabile și crearea de oportunități egale. 

Acționează în direcția unor noi modele de structuri sociale care promovează politici non-ierarhice, nediscriminatorii și echitabile, precum și o atenție sporită asupra tipurilor de relații pe care le dezvoltăm între noi și cu lumea. 

 

Carambach este un proiect de artă-viață care își propune să devină un spațiu alternativ și stabil pentru explorare, cercetare, producția de cunoaștere, pentru testarea unor practici sociale bazate pe interdependență, precum și a unor forme de conducere colectivă și coautorat.

Pentru întrebări și mai multe detalii:

adrianachiruta@yahoo.com

Ateliere practice (ecobuilding)

Tencuieli DIY: tencuială de bază din argilă, paie, nisip și de tencuială de finisaj din pastă de var, puf de papură și nisip  și izolație cu stuf / cu Adriana Chiruta și Felician Chiruță

Tehnică japoneză yakisugi pentru tratarea lemnului

Design și realizare obiecte de mobilier exterior / interior din lemn prelucrat prin yakisugi / platformă exterioară și prispă, bibliotecile Carambachului,  izolație exterioară și podea / cu Hans Scherer

Construcție a unei pivnițe (cu ajutorul unei echipe de muncitori) și asigurarea unor maluri argiloase cu piatră.

Off-grid water management in climate change: realizare instalații pentru resursele de apă pluvială și apă subterană, soluții de ecologizare a apelor gri

Ateliere interdisciplinare  (performative)

Spațiul viu / reguli de performare a logicii și esteticii  relaționale pentru arhitecți 

Cum să NU plantezi un baobab în Groenlanda // redefinirea „minimului vital” în relația cu clienții

Pinguinii fragili pe marginea undelor gravitaționale /// ofertă de spațiu pentru ceea ce e fragil și complex

bottom of page